Jag satte mig också ner, lade spjutet mellan oss och försökte förklara hur jag kom till Pellucidar och varifrån, men det var lika omöjligt för honom att förstå eller tro på den märkliga berättelsen jag berättade för honom som jag fruktar att det är för dig på den yttre skorpan att tro på att den inre världen existerar. För honom föreföll det ganska löjligt att föreställa sig att det fanns en annan värld långt under hans fötter, befolkad av varelser som liknade honom själv, och han skrattade upproriskt ju mer han tänkte på det. Men det har alltid varit så. Det som aldrig har hamnat inom ramen för vår så ynkligt magra upplevelse av världen kan inte finnas – våra ändliga sinnen kan inte greppa det som kanske inte existerar i enlighet med de förhållanden som råder för oss på utsidan av detta obetydliga stoftkorn som pyttelitet svävar fram bland universums stenblock – denna fläck av fuktig jord som vi så stolt kallar världen.


0 kommentarer

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: