De knölar vi säljer har vuxit på våra fält. Dahliorna är ekologiskt odlade och gödslade med kogödsel från grannen.


Våra knölar skördas och grävs upp förhand, vinterförvars här och delas sedan för hand, en och en. Varje knöl gås igenom av Ulrika och vårt mål är att vi ska sälja knölar utan sjukdomar i toppkvalitet.